Politica Confidențialitate

Politica Confidențialitate

Data actualizării: 28.10.23

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal este o prioritate pentru noi şi vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate în deplină conformitate cu GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679, sau Regulamentul general privind protecția datelor, precum şi cu orice alta legislaţie naţională cu privire la datele cu caracter personal.

Prin prezentul document dorim să vă aducem la cunoştinţă, înt-un mod căt mai transparent, felul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal, în relaţia cu noi atunci când folosiți serviciile site-ului nostru.

Se poate că vom modifica această politică de confidențialitate dacă vom constata că trebuie actualizată pentru a fi adusă la zi cu prevederile legale şi pentru a reflecta cât mai fidel modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Versiunea în vigoare va fi cea care va fi afişată pe Website-ul nostru.

Despre noi:

Lasă-mă să fiu este denumirea Website-ului gestionat de SC LET ME BE SRL. „Noi” suntem o societate românească, cu sediul în Satu Mare, str. Mara, nr.33,, jud. Satu Mare, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare sub nr.J30/343/13.04.2018, Cod Unic de Identificare 39182986.. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Întotdeuna dorim să aflăm puntul dvs. de vedere! De aceea vă rugăm să ne contacaţi prin email la adresa contact@lasa-masafiu.eu. 

Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Cookie-uri

Folosim doar cookie-uri pentru statistici, cookie-uri ce pot fi dezactivate direct din browser-ul tau. Cookie-urile de statistica ii ajuta pe proprietarii unui site sa inteleaga modul in care vizitatorii interactioneaza cu site-urile prin colectarea si raportarea informatiilor in mod anonim. Furnizorii de servicii cu care colaboram pentru a masura traficul site-ului este Google Analytics, iar mai jos va prezentam cookie-urile folosite:

Care este temeiul legal pentru prelucrarea acestor date?

Datele pe care ni le oferi voluntar (nume, prenume, telefon, adresa de email) – temeiul legal este acela de a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b si c din Regulamentul (UE) 679/2016).

Folosim datele pentru a-ti emite factura fiscala, daca este cazul.

In privinta datelor pe care le colectam automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimtamantul. Odata cu accesarea site-ului, si selectarea optiunii DA/Consimțământ iti dai in mod valabil consimtamantul asupra prelucrarii.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. Nu dorim să prelucrăm sau să colectăm niciun fel de date personale ale minorilor.

Scopurile în care colectăm informaţiile oferite de dvs.

După cum puteţi vedea, prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este necesară pentru a putea să vă oferim serviciile noastre, ceea ce reprezintă încheierea și executarea unui contract între noi și dvs.

 • În vederea îmbunătățirea serviciilor noastre
 • Dorim ca experiența dvs cu noi să fie una cât mai plăcută. De aceea, vom ţine cont de opiniile şi sugestiile dvs exprimate în acest sens. Vom ţine cont şi de acţiunile dvs întreprinse pe Website-ul nostru. Vă putem contacta, sau invita să răspundeţi la întrebări în legătură cu site-ul nostru.

Aceste acţiuni sunt bazate pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, acordând maximă importanţă partenerilor noștri.

 • În scopuri de marketing

Pentru a vă putea ţine la curent cu privire la serviciile şi ofertele noastre, vă putem trimite orice tip de mesaj, cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/etc.., cu privire la produsele şi serviciile noastre, cu privire la oferte sau promoţii, precum si alte comunicări comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie.

În general, comunicările de marketing se bazează pe consimțământul dvs. prealabil. Dacă vă răzgândiți, vă puteţi retrage consimțământul în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi sau contactându-ne direct la adresele de contact descrise mai sus.

Activităţile noastre de marketing se pot baza şi pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare ca să nu fie afectate drepturile și libertățile dvs. fundamentale. Cu toate acestea, în orice clipă puteţi să ne cereţi să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, contactându-ne prin una din modalităţile arătate.

 • Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Exitstă situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

– Măsuri de protecție a site-ului web;

– Măsuri de protecţie a dvs şi/sau a celorlalţi Utilizatori;

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Acest gen de prelucrări ale datelor dvs. sunt necesare în baza interesului nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială. Bineînţeles că ne asigurăm ca toate măsurile pe care le luăm să pună în balanţă interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale. Menşionăm că în unele situaţii vom fo obligaţi de lege să prelucrăm datele dvs în aceste scopuri.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Datele dvs cu caracter personal vor exista stocate pe Website-ul nostru atâta timp cât veţi avea un cont pe Website, sau cât timp sunteţi abonat la newsletterele noastre. În orice moment ne puteţi solicita închiderea contului dvs, sau dezabonarea de la newslettere, iar noi vom da curs solicitării dvs. Cu titlu de excepţie, vom posta anumite informaţii şi după închiderea contului sau dezabonarea de la Newslettere în situaţia în care acest fapt este impus de legislaţia în vigoare sau de interesele noastre legitime.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor noştri;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;

– furnizorilor de servicii IT;

– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.

– autorităților publice, în cazul în care legea o impune sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale. Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., perecum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri, dacă e cazul.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare si le stocam pe servere securizate.

Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi Stripe. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2.

Vă atragem atenţia că, deşi noi luma măsuri pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, în general transmiterea de informaţii prin Internet, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este 100% sigură. Întotdeauna există riscul ca datele dvs. să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Vă rugăm să consultaţi lista de drepturi de mai jos pentru mai multe informaţii despre fiecare dintre drepturile pe care le aveţi cu privire la informaţiie dvs. cu caracter personal.

Folosind datele noastre de contact prezentate mai sus, ne puteţi contacta oricând. Reţineţi următoarele aspecte:

– Vă rugăm să ne transmiteţi cererile dvs. cu privire la datele cu caracter personal folosind adresa de e-mail asociată cu Contul dvs. de Utilizator. Acest aspect e important deoarece confirmă identitatea dvs. şi asigură confidenţialitatea comunicărilor, pecum şi a datelor transmise în cadrul acestor cominicări. Dacă ne transmiteţi solicitări de la o altă adresă de email, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informaţii suplimentare care au ca scop confirmarea identităţii dvs.

– Nicio taxă nu vă va fi solicitată pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. este nefondată, repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

– Vom da curs solicitărilor dvs. în cel mai scurt timp posibil, încercând să nu depăşim o lună de la primul răspuns trimis către dvs. Dacă soluționarea situației dvs. este un lucru deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, vom acorda aceeaşi atenţie şi von încerca soluţionarea în cel mai scurt timp, însă durata soluţionării va fi mai lungă. În acest caz încercăm să nu depăşim trei luni. Există posibilitatea de a reveni la dvs şi a solicita mai multe informații, pentru a putea identifica şi soluţiona mai repede şi mai uşor solicitarea dvs.

– Dacă soluţionarea solicitării dvs. ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane, putem să nu dăm curs solicitării dvs.

Dreptul de acces:

Atunci cînd ne solicitaţi să confirmăm dacă prelucrăm datele dvs cu caracter personal;

Atunci cînd ne solicitaţi să vă punem la dispoziție o copie a datelor dvs. cu caracter personal;

Atunci când ne solicitaţi să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi: care sunt datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs. cu caracter personal.

Drepturile Dvs.:

(a) Dreptul la rectificare:

Atunci când ne solicitaţi să modificăm sau să completăm datele dvs. cu caracter personal care nu sunt corecte sau complete. Vă rugăm să reţineţi că putem să vă cerem dovada corectitudinii noilor date furnizate.

(b) Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”):

Atunci când ne solicitați să ștergem datele dvs. cu caracter personal, atunci când:

 • nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ);
 • dați curs unui drept legal de a vă opune;
 • datele dvs. au fost prelucrate ilegal;
 • noi avem o obligație legală în acest sens.

În cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, nu avem obligația de a da curs solicitării dvs.

Vă rugăm să rețineți că ștergerea datelor dvs. este un proces ireversibil, deoarece odată cu ștergerea datelor dvs vom șterge si Contul dvs. de pe Website.

(c) Dreptul la restricţionarea prelucrării

În următoarele cazuri ne puteţi cere să restricționăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:

 • – atunci cînd ele sunt incorecte, pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora;
 • – atunci cănd prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal nu este legală, însă dvs. nu doriţi ca datele dvs. să fie şterse;
 • – atunci când datele dvs. cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, însă dvs. aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;
 • – atunci când v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem să continuăm să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care avem consimțământul dvs., sau pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță, prcum şi pentru a proteja drepturile nostre sau ale altei persoane fizice sau juridice.

(d) Dreptul la portabilitatea datelor

În cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: (1) prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și (2) prelucrarea se face prin mijloace automate, atunci ne puteți solicita să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date.

(e) Dreptul la opoziţie

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

(f) Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă produce efecte juridice cu privire la dvs. sau vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau
 • se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Reamintim faptul că puteţi să ne contactaţi în orice moment prin email la adresa contact@lasa-masafiu.eu.